HLOHOVÁ – Oprava silnice III/1854 a III/1855 – 2. etapa

Staveniště se nachází v intravilánu obce Hlohová, převážně uprostřed stávající zástavby. Území je vymezené stávající zástavbou. Terén je zde svažitý směrem k potoku tekoucím obcí, do kterého se budou přímo i nepřímo svádět veškeré dešťové vody z komunikací. Předmětem stavby je oprava silnic III/1854  III/1855 po výstavbě splaškové kanalizace v intravilánu obce Hlohová v celkové délce 1,52 km a odstranění tří bodových závad. Silnice III/1854  III/1855je komunikací regionálního významu. Napojuje obec na nadřazenou II/185 potažmo 1/26 a tím pádem  na lokálních centra okresu Domažlice. Nejblíže na město Staňkov a následně Horšovský Týn, Domažlice a krajskou metropoli Plzeň.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Ing. Tomáš Horejš

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

technik přípravy a realizace staveb

Tel.: 379 792 643

tomas.horejs@suspk.eu

 

Ladislav Štětka

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb SÚS PK – JIH

ladislav.stetka@suspk.eu