Projekty dopravní infrastruktury

Vítejte na webových stránkách www.silnice-rop.cz, kde jsou prezentovány projekty dopravní infrastruktury podporované z Evropského fondu pro regionální rozvoj v Plzeňském kraji.

Doporučujeme: www.europa.eu

Projekty rekonstrukcí krajských silnic II. a III. tříd a budování nových úseků těchto komunikací jsou podporovány v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, 1 prioritní osy – Dostupnost center, 1.1 oblasti podpory – Modernizace regionální silniční sítě.

Cílem projektů je:

  • napojení regionu na nadřazenou silniční síť
  • zlepšení dostupnosti rozvojových území a ploch
  • napojení venkovských regionů na centra
  • zlepšení dostupnosti hraničních přechodů
  • snížení negativního vlivu dopravy na obyvatelstvo z hlediska bezpečnosti, emisí či hluku

Rámcové programy

Program IROP

Stručný popis programu

Program ROP

Regionální operační program NUTS II Jihozápad je jedním ze sedmi regionálních operačních programů České republiky, které od roku 2007 slouží k podpoře hospodářského a sociálního rozvoje.

CÍL 3

Rámcový program cíl 3

Nejnovější projekty

Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS – úsek č.1 a 2

Předmětem projektu je rekonstrukce dvou úseku silnice II/605.

Most ev.č. 201-025 u Podšibenského mlýna

Projekt řeší rekonstrukci mostu ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna.

II/191 Janovice – Nýrsko

Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II/191 mezi Janovicemi nad Úhlavou a Nýrskem v celkové délce 4,202 km.