Projekty dopravní infrastruktury

Vítejte na webových stránkách www.silnice-rop.cz, kde jsou prezentovány projekty dopravní infrastruktury podporované z Evropského fondu pro regionální rozvoj v Plzeňském kraji.

Doporučujeme: www.europa.eu

Projekty rekonstrukcí krajských silnic II. a III. tříd a budování nových úseků těchto komunikací jsou podporovány v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, 1 prioritní osy – Dostupnost center, 1.1 oblasti podpory – Modernizace regionální silniční sítě.

Cílem projektů je:

  • napojení regionu na nadřazenou silniční síť
  • zlepšení dostupnosti rozvojových území a ploch
  • napojení venkovských regionů na centra
  • zlepšení dostupnosti hraničních přechodů
  • snížení negativního vlivu dopravy na obyvatelstvo z hlediska bezpečnosti, emisí či hluku

Rámcové programy

Program IROP

Stručný popis programu

Program ROP

Regionální operační program NUTS II Jihozápad je jedním ze sedmi regionálních operačních programů České republiky, které od roku 2007 slouží k podpoře hospodářského a sociálního rozvoje.

CÍL 3

Rámcový program cíl 3

Nejnovější projekty

II/117 Spálené Poříčí - Lipnice

Předmětem projektu je rekonstrukce dvou dílčích úseků silnice II/117 mezi ORP Spálené Poříčí, místní částí Lipnice a městem Mirošov.

II/187 Číhaň - Kolinec

Předmětem projektu je realizace přeložky silnice II/187 mezi obcí Číhaň a městysem Kolinec.

II/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 1

Předmětem projektu je realizace novostavby silnice II/230 a přeložky silnice II/605 mezi Stříbrem a lesní oblastí Jirny.