CÍL 3

Projekty realizované v rámci programu

Klenčí pod Čerchovem – rekonstrukce silnice II/189

Projekt se týkal rekonstrukce silnice II/189 v průtahu obce Klenčí pod Čerchovem v délce 1 873 m.

Rekonstrukce silnice III/16910 Antýgl – Modrava

Projekt se týkal rekonstrukce silnice III/16910 v úseku Antýgl – Modrava v délce 4,2 km.