Rekonstrukce silnice III/16910 Antýgl – Modrava

Hlavní aktivitou v českém příhraničí byla rekonstrukce silnice III/16910 v úseku mezi lokalitou Antýgl a obcí Modrava. Předmětem rekonstrukce silnice byla především výměna porušených konstrukčních vrstev krytu včetně sanací krajů a krajnic vozovky. Součástí stavby byla i rekonstrukce propustků a zřízení zpevnění svahů technologií Green Terramesh. Silnice zpřístupňuje turisticky atraktivní lokalitu Národního parku Šumava v letním i zimním období. Projekt přispěl ke zvýšení bezpečnosti plynulosti dopravy a lepšímu komfortu jízdy pro všechny účastníky silničního provozu a umožní přístup na nadřazenou silniční síť a spojení s Jihočeským krajem a dále na hraniční přechod Strážný.

Mapa

Kontakty

Radek Kadlec
SÚS PK, p.o.
technik přípravy staveb
e-mail: radek.kadlec@suspk.eu
Tel.: 376 333 920
 
Ladislav Štětka
SÚS PK, p.o.
technický náměstek pro přípravu a realizaci staveb
e-mail: ladislav.stetka@suspk.eu
Tel.: 377 172 504