Klenčí pod Čerchovem – rekonstrukce silnice II/189

Jednalo se o rekonstrukci silnice II/189 v průtahu obce Klenčí pod Čechovem v úseku od křižovatky se silnicí II/195 na konec obce Klenčí pod Čerchovem v délce 1 837 m. Silniční úsek II/189 na průtahu městysem Klenčí pod Čerchovem byl v nevyhovujícím stavebním i dopravně technickém stavu. Součástí projektu byla i výstavba chodníků a parkovacích stání, jejichž investorem je Městys Klenčí pod Čerchovem. Hlavním důvodem realizace projektu bylo zlepšení průchodnosti hranic a zkvalitnění přeshraniční dopravní dostupnosti mezi regiony Horní Falcko a Plzeňského kraje pro občany, podnikatele, turisty a návštěvníky obou regionů. Průtah silnice městysem Klenčí pod Čerchovem je úsek s nejvyšší dopravní zátěží na silnici II/189, vedoucí k hraničnímu přechodu Lísková – Waldmünchen. Komunikace je otevřena i pro přeshraniční nákladní dopravu a je úsekem s největším sklonem a nejsložitějším směrovým vedením v celé trase. Díky těmto důvodům byl průtah ve velmi špatném technickém stavu a bylo nutno zajistit celkovou rekonstrukci této části silnice.

Mapa

Kontakty

Ing. Tomáš Horejš
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
technik přípravy a realizace staveb
Tel.: 379 792 643
tomas.horejs@suspk.eu
 
Ladislav Štětka,
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb SÚS PK – JIH
ladislav.stetka@suspk.eu