II/230 Stříbro – dálnice D5 úsek 2

Předmětem projektu byla realizace rekonstrukce silnice II/230 spojené s dílčí optimalizací trasy od konce úpravy synergického projektu II/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 1 do prostoru Exitu (MÚK) 107 dálnice D5 v délce 3,492 km, jedná se o rekonstrukci stávající směrově nerozdělené komunikace II. třídy.

Úsek silnice II/230 řešený tímto projektem prochází členitým územím, které je tvořeno zvlněnými lesními a zemědělskými plochami. Silnice II/230 je v zájmovém úseku intenzivně využívána nákladní dopravou, zejména s ohledem na lokalizaci významných podniků ve Stříbře a v průmyslové zóně Ostrov u Stříbra.

Silnice II/230 se v daném úseku vyznačovala nevyhovujícím trasováním z pohledu výškového i směrového vedení. Nesplňovala požadavky z pohledu šířkového uspořádání. Provedená diagnostika odhalila porušení vozovky trhlinami z nespojení vrstev, trhliny ve stopách vozidel a při okrajích vozovky, jakož i vyjeté koleje s plastickým přetvořením v obrusné a ložní vrstvě. Na základě těchto skutečností byla v daném úseku realizovaná rekonstrukce silnice II/230 s dílčí optimalizací trasy s cílem zlepšení dostupnosti dálnice D5 ze Stříbra, zkrácení cestovní doby, zvýšení bezpečnosti (zejména s ohledem na intenzivní provoz těžkých nákladních vozidel), zvýšení plynulosti provozu a zlepšení komfortu jízdy (omezením četných oblouků s nevyhovujícími poloměry).

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Bc. Ladislav Štětka
SÚS PK, p.o.
technický náměstek pro přípravu a realizaci staveb
e-mail: ladislav.stetka@suspk.eu
Tel.: 377 172 504