II/205 Modernizace aglomeračního okruhu (Tlucná)

Předmětem projektu byla realizace rekonstrukce silnice II/205 v průjezdním úseku obce Horní Bělá, místní části Tlucná.

Silnice II/205 představuje v rámci vybrané páteřní sítě Plzeňského kraje, jakož i Prioritní regionální silniční sítě poměrně silně zatíženou pozemní komunikaci spojující regionální centra Žlutice (v Karlovarském kraji) a Manětín s krajským městem Plzní.

Řešený úsek rekonstruované silnice II/205 v průjezdním úseku Tlucné je situován v katastrálním území Horní Bělá. Průjezdní úsek silnice II/205 místní částí Tlucná se nacházel v havarijním stavu, zároveň v některých dílčích úsecích nebyl jednoznačně vymezen hlavní a přidružený dopravní prostor, který je nutnou podmínkou pro zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu v zastavěném území.

Realizací projektu rekonstrukce průjezdního úseku silnice II/205 v místní části Tlucná tak došlo k vytvoření souvislého homogenizovaného dopravního tahu s vyhovujícími parametry. Rekonstrukce silnice byla realizována v délce 784,62 m.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Bc. Ladislav Štětka
SÚS PK, p.o.
technický náměstek pro přípravu a realizaci staveb
e-mail: ladislav.stetka@suspk.eu
Tel.: 377 172 504