II/232 Stabilizace svahu hranice okresů PS/RO

Předmětem projektu byla realizace rekonstrukce silnice II/232 mezi obcemi Liblín a Kozojedy za mostem přes řeku Berounku.

Řešený úsek rekonstruované silnice II/232 se stabilizovaným svahem se nachází v katastrálním území Kozojedy. Rekonstrukce silnice je realizována v délce 330,53 m a stabilizace svahu prostřednictvím opěrné zdi v délce 275,75 m.

Úsek silnice II/232 řešený projektem se vyznačuje poměrně silným dopravním zatížením, zároveň je situován do extrémně exponovaného svahu nad aluviální nivou řeky Berounky. Z tohoto důvodu bylo nutné provést stabilizaci svahu silniční komunikace prostřednictvím opěrné zdi. Silnice II/232 představuje jedno z pouhých tří dopravních spojení umožňujících překonání řeky Berounky od Plzně až po hranici se Středočeským krajem. Z tohoto důvodu bylo zajištění její provozuschopnosti a sjízdnosti pro severní část okresu Rokycany a okres Plzeň-sever naprosto zásadní.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Bc. Ladislav Štětka
SÚS PK, p.o.
technický náměstek pro přípravu a realizaci staveb
e-mail: ladislav.stetka@suspk.eu
Tel.: 377 172 504