Program ROP

Projekty realizované v rámci programu

HLOHOVÁ – Oprava silnice III/1854 a III/1855 – 2. etapa

Předmětem projektu je rekonstrukce silnic III/1854 III/1855 v intravilánu obce Hlohová v celkové délce 1,52 km a odstranění tří bodových závad.

II/229 Kralovice – Kožlany

Cílem projektu byla rekonstrukce silnice II/229 v úseku mezi městy Kralovice a Kožlany v délce 2 855 m.

III/19844 Tachov – Zadní Chodov

Předmětem projektu byla rekonstrukce 10 510,63 m dlouhého úseku silnice III/19844.

II/183 – Šťáhlavy, ulice Dr. Holuba a Masarykova

Předmětem projektu byly úpravy v ulici Dr. Holuba v délce 432 m.

III/18050 Křižovatka Křimice – hranice okr. PM

Cílem projektu byla rekonstrukce dvou úseků silnice III/18050 v celkové délce 2 820 m.

III/18019a K Hrádku

Předmětem projektu byla realizace rekonstrukce úseku silnice III/18019a v délce 1336,3 m.

II/193 Únehle – hranice okresu Tachov

Předmětem projektu byla rekonstrukce 6 193 m dlouhého úseku silnice II/193.

II/187 Průtah Hrádek u Sušice

Předmětem projektu byla rekonstrukce silnice II/187 v průjezdném úseku obce Hrádek u Sušice v délce 0,99 km.

II/145 Radešov – Kašperské Hory

Předmětem projektu byla rekonstrukce stávající silnice II/145 v úseku Radešov – Kašperské Hory v celkové délce 3,19 km.

II/169 Horažďovice – Rabí – Sušice, 1. úsek

Předmětem projektu II/169 Horažďovice – Rabí – Sušice, 1. úsek byla rekonstrukce silnice II/169 v délce 5,94 km.

II/205 Aglomerační okruh – dokončení

Předmětem výše uvedené stavby byla rekonstrukce silnice II/205 v celkové délce 4 370,12 m.

Rekonstrukce silnice II/232 Břasy – Liblín, etapa 1

Předmětem projektu Rekonstrukce silnice II/232 Břasy – Liblín, etapa 1 byla rekonstrukce silnice II/232 od železničního podjezdu v obci Bezděkov v km 9,880 až na konec obce Břasy v km 12,420.

III/19018 Nýrsko – Chodská ulice

Předmětem projektu byla rekonstrukce silnice III/19018 a II/190 v celkové délce 0,69 km.

II/190 Nový Spálenec – Všeruby

Předmětem projektu II/190 Nový Spálenec – Všeruby byla rekonstrukce komunikace II/190 v délce 5 874 m.

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd – Klenčí

Projekt řešil rekonstrukci pozemní komunikace II/189 v souvislém úseku délky 3 726 m od křižovatky se silnicí I/26 v obci Draženov na začátek městyse Klenčí pod Čerchovem.

II/117 Mirošov – Strašice etapa I.B a II.

Předmětem projektu II/117 Mirošov – Strašice etapa I.B a II. byla rekonstrukce silnice II/117 od železničního přejezdu regionální dráhy Rokycany – Nezvěstice ve městě Mirošov k začátku obce Dobřív.

II/190 Všeruby – Chudenín

Jednalo se o rekonstrukci krytu stávající vozovky silnice II/190 v úseku od křižovatky se silnicí III/19011 u obce Pláně na začátek obce Chudenín.

III/18025 a III/18027 průtah Štěnovice – rekonstrukce

Předmětem stavby byla rekonstrukce silnic III. třídy č. 18025 a 18027 v obci Štěnovice.

Most ev.č. 18027 – 2 Předenice

Předmětem projektu byla rekonstrukce komunikace III/18027 a mostu ev.č. 18027–2 přes řeku Úhlavu v obci Předenice.

Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec – Přimda, 3. úsek

Projekt se týkal rekonstrukce úseku silnice II/198 v délce 3 963 m od v úseku od konce úpravy u D5 po začátek obce Přimda.

II/205 Modernizace aglomeračního okruhu – Mrtník

Předmětem stavby byla rekonstrukce silnic II/204 v celé délce průtahu obcí Mrtník.

Horní Bříza – rekonstrukce mostu ev.č. 1804-2

Cílem projektu byla rekonstrukce 48 m komunikace III. třídy III/1804 a rekonstrukce mostu ev.č. 1804–2.

II/190 Gerlova Huť – Hartmanice

Předmětem projektu byla rekonstrukce silnice II/190 v délce 14,86 km.

II/169 a II/145 Dlouhá Ves – Radešov – úsek A

Hlavním předmětem byla rekonstrukce silnice II/169 a II/145 v délce 1 170 m.

Rekonstrukce silnice II/605 Bor – Velké Dvorce

Projekt měl za cíl rekonstrukci 5 387,35 m dlouhého úseku komunikace II. třídy II/605.

Most ev.č. 11762-2 Měcholupy

Projekt se týkal rekonstrukce mostních objektů 11762–2 a 11761–1 v obci Měcholupy na silnici III/11762.

Rekonstrukce komunikace II/200 Horšovský Týn – Vidice, 2. úsek

Projekt měl za cíl rekonstrukci 3 345,17 m dlouhého úseku komunikace II. třídy II/200.

II/605 Okružní křižovatka Křimická

Projekt II/605 Okružní křižovatka Křimická byl liniovou stavbou, která řešila bezpečnější způsob křížení silnic II/605 a III/2031, III/18053 na průtahu obcí Křimice.

Rekonstrukce mostů ev.č. 201-040 a ev.č. 201-041 v Manětíně

Projekt Rekonstrukce mostů ev.č. 201–040 a ev.č. 201–041 v Manětíně řešil rekonstrukci dvou mostů v intravilánu města Manětín.

Modrava – křižovatka sil. III/16910 s místní komunikací

Projekt Modrava – křižovatka sil. III/16910 řešil rekonstrukci křižovatky s místní komunikací v obci Modrava.

Rekonstrukce komunikace II / 200 Horšovský Týn – Vidice

Projekt se týkal rekonstrukce silnice II/200 mezi Vidicemi a Horšovským Týnem v délce 7 276 m.

III/18036 Chlumčany – Dobřanská ulice

Projekt III/18036 Chlumčany – Dobřanská ulice se týkal rekonstrukce úseku silnice III/18036 v délce 346,5 m od hrany křižovatky s ulicí Komenského až ke kruhovému objezdu na křižovatce s ulicí U hřiště v obci Chlumčany.

II/205 Nekmíř – průtah

Projekt „II/205 Nekmíř – průtah“ zahrnoval rekonstrukci 1 228 metrů dlouhého úseku silnice II/205.

Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec – Přimda, 1. úsek

Projekt Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec – Přimda, úsek 1 rekonstruoval 4 208,2 m dlouhý úsek silnice II. třídy č. 198 ve špatném technickém stavu od křižovatky se silnicí č. II/199 po obec Úšava.

II/190 a III/19016 průtah Chudenín

Projekt II/190 a III/19016 průtah Chudenín se týkal rekonstrukce průtahu obcí Chudenín v celkové délce 1 440,7 m.

Průtah II/117 Skašov rekonstrukce silnice

Projekt Průtah II/117 Skašov rekonstrukce silnice se týkal úseku silnice II/117 od křižovatky se silnicí II/230 Nepomuk – Přeštice ke konci obce Skašov, v plynulé návaznosti na nově rekonstruovaný úsek směrem na Letiny.

Rekonstrukce II/196 Meclov

Projekt řeší nevyhovující technický stav původní komunikace, potřebu dopravního napojení venkovských sídel Chanovic, Nové Vsi a celé přilehlé oblasti s přibližně 900 obyvateli na nadřazenou dopravní síť, stabilizaci hospodářství v regionu a snížení negativního dopadu dopravy na životní prostředí a bezpečnost obyvatel.

Průtah Starý Plzenec III/18026, Radyňská ulice – rekonstrukce

Projekt se týkal rekonstrukce 845 m dlouhého úseku Radyňské ulice (silnice III/18026) ve Starém Plzenci.

Silnice II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 1. etapa

Projekt II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 1. etapa zahrnoval rekonstrukci části Jateční třídy v délce 450 m, vybudování přeložky stávající komunikace v délce 627 m a výstavbu nového mostu.

Městský okruh Domažlická – Křimická v Plzni

Projekt Městský okruh Domažlická – Křimická v Plzni řešil vybudování 2,05 km nové komunikace II. třídy, která představuje 1. etapu západního obchvatu města Plzně.

II/230 Nepomuk – Přeštice, 1. část

Projekt „II/230 Nepomuk – Přeštice, 1. část" se týkal modernizace silnice II/230 v celkové délce 10 892 m od hranice města Nepomuk až za obec Skašov.

Rekonstrukce mostu č.ev. 230-006 Stod

Projekt „Rekonstrukce mostu č.ev. 230–006 Stod“ zahrnoval rekonstrukci mostu ev.č. 230–006 včetně 175 metrů dlouhého úseku silnice druhé třídy II/230.

Rekonstrukce mostu č.ev. 178-001 Vodokrty

Projekt „Rekonstrukce mostu č.ev. 178–001 Vodokrty“ zahrnoval rekonstrukci mostu ev.č. 178–001 včetně 114 metrů dlouhého úseku komunikace druhé třídy.

II/117 Průtah Blovice, Husova ulice

Projekt „II/117 Průtah Blovice, Husova ulice“ zahrnoval rekonstrukci 594 metrů dlouhého úseku silnice č. II/117.

Přeložka silnice II/184 – Obchvat Hájek

Projekt „Přeložka silnice II/184 – Obchvat Hájek“ řešil především problém přetíženosti obce Hájek silniční dopravou.

III/18323 – Průtah obcí Krchleby

Projekt se týkal rekonstrukce průtahu obcí Krchleby (silnice III/18323).

Silnice II/189 Klenčí pod Čerchovem-Lísková, rek. průtahu Lísková

Projekt „II/189 Klenčí pod Čerchovem – Lísková, rekonstrukce průtahu Lísková" se týkal rekonstrukce silnice II/189 v celkové délce 9 470 m.

II/197 Horšovský Týn – Srby

Projekt „II/197 Horšovský Týn – Srby“ se týkal rekonstrukce 1 115 metrů dlouhého úseku silnice II/197.

II/201 Manětín – průtah

Projekt „II/201 Manětín – průtah“ zahrnoval rekonstrukci 253 metrů dlouhého úseku silnice č. II/201.

III/18019 K Hrádku a Ve Višňovce

Předmětem projektu bylo provedení komplexní rekonstrukce stávají komunikace ulice K Hrádku v celé délce a dále rekonstrukce části ulice Ve Višňovce.

Rekonstrukce silnice II/605 hr. okr. Tachov/Plzeň sever – Bor

Předmětem projektu byla rekonstrukce 19 910,17 m dlouhého úseku silnice II/605 od hranice okresů Tachov a Plzeň sever až po město Bor, s vynecháním intravilánu obcí.

II/180 Zruč II. etapa (křižovatka Nynice – Chrást)

Projekt II/180 Zruč II. etapa (křižovatka Nynice – Chrást) řešil rekonstrukci křižovatky silnice II/180 se silnicí II/231 v intravilánu obce Zruč.

III/11724 Obchvat Rokycany – Hrádek, úsek 1

V rámci projektu „III/11724 Obchvat Rokycany – Hrádek, úsek 1“ byla v prostoru mezi silnicí II/183 a III/11732 v délce více než 1,7 km provedena přeložka silnice třetí třídy jako první etapa obchvatové komunikace, která v budoucnosti spojí Rokycany s Hrádkem.

Rekonstrukce silnice II/235 Pětidomí-Přísednice – III. etapa

Projekt řešil rekonstrukci silnice II/235 v úseku od Zbiroha, ul. Pujmanové až po křižovatku se silnicí III/23511 na Přísednici a Jablečno.

Most ev.č. 192-03 přes Úhlavu za Úborskem s přeložkou komunikace

Projekt se týkal výstavby nového 499,68 m dlouhého úseku silnice II/192 u obce Úborsko včetně výstavby nového mostu.

III/0228 Přeložka Klatovy, Pod Borem – Tajanov

Projekt „III/0228 Přeložka Klatovy, Pod Borem – Tajanov (severozápadní obchvat Klatovy)“ řešil především problém přetíženosti města Klatovy silniční dopravou.

III/18014 – úsek OÚ Dýšina – Horomyslická (Průtah Dýšinou)

Projekt řešil rekonstrukci stávající komunikace III/18014 o délce 776 m v obci Dýšina.

Přeložka silnice III/19351 Černovice

Projekt přeložky 800 m dlouhého úseku silnice III/19351 v katastru obcí Černovice a Nemněnice nahradil stávající komunikaci vedoucí uprostřed areálu Ústavu sociálních služeb aby zajistil odstranění bezpečnostních rizik.

Ulice Zámecká – Spálené Poříčí, stavební úpravy SO komunikace

Projekt se týkal rekonstrukce 870 m dlouhého úseku Zámecké ulice (silnice III/11739) ve Spáleném Poříčí.

Rekonstrukce silnice II/193 D5 – hr. okr. Tachov

Projekt Rekonstrukce silnice II/193 D5 – hr. okr. Tachov zrekonstruoval 7 599 m dlouhý úsek silnice II. třídy ve špatném technickém stavu včetně křižovatky silnic č. II/193, č. III/19333 a č. III/19337 u obce Skapce.

Obchvat Všerub

Cílem projektu „Obchvat Všerub“ bylo zkvalitnění dopravní infrastruktury, bezpečnější a plynulejší provoz po komunikaci a zlepšení podmínek, zejména pro těžkou nákladní dopravu v okolí obce Všeruby (Plzeň – sever).

Mosty ev.č. 180-036, – 037, – 038 Kozolupy – Touškov

Projekt Mosty ev.č. 180–036,180–037,180–038 přes řeku Mži se týkal rekonstrukce tří mostů na silnici II/180.

Přeložka komunikace II/196 v Poběžovicích

Projekt Přeložka komunikace II/196 v Poběžovicích se týkal vybudování obchvatové komunikace ve městě Poběžovice (okres Domažlice), která je součástí širšího řešení tzv. Podčeskoleské tangenty.

Přeložka silnice II/190 Železná Ruda – Špičák

Projekt „Přeložka silnice II/190 Železná Ruda – Špičák“ napomohl rozvoji cestovního ruchu přilehlé oblasti Šumavy, zvýšil bezpečnost silničního provozu a umožnil autobusové propojení Nýrska, Hojsovy Stráže, Špičáku a Železné Rudy.

Silnice III. třídy Oselce – Chanovice

Projekt nové 5,3 km dlouhé silnice III. třídy řeší dopravní napojení venkovských sídel Chanovic, Nové Vsi a přilehlé oblasti.