III/18323 – Průtah obcí Krchleby

Předmětem projektu byla rekonstrukce 798,4 metrů dlouhého úseku silnice III/18323 včetně odstranění 5 bodových závad. Jednalo se o nevyhovující rozhledové poměry a nejednoznačně vymezený dopravní prostor v křižovatkách s MK. Danou situaci bylo třeba řešit i s ohledem k rostoucí intenzitě dopravy. Rekonstrukcí došlo ke zkrácení doby průjezdu daným úsekem, což přispělo ke zvýšení plynulosti dopravy. Též se zvýšila kvalita života obyvatel města. Tato opatření napomohla ke zlepšení bezpečnostní situace nejen pro motoristy, ale i pro obyvatele Krchleb.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Ing. Tomáš Horejš
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
technik přípravy a realizace staveb
Tel.: 379 792 643
tomas.horejs@suspk.eu
 

 

Bc. Robert Zelenka,
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: zelenka@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 415