Průtah II/117 Skašov rekonstrukce silnice

Cílem projektu bylo řešení dlouhodobě špatného stavebně-technického a dopravně-inženýrského stavu uvažovaného úseku silnice II/117 v průtahu obce Skašov včetně rekonstrukce křižovatky se silnicí II/230 a několika křižovatek s místními komunikacemi, dále vybudování autobusové zastávky a jednoho zálivu pro autobusovou zastávku. V rámci projektu se uskutečnila rekonstrukce komunikace II/117 o délce 611,2 metrů. Na rekonstruovaném úseku došlo k zesílení konstrukčních vrstev, a tím ke zvýšení únosnosti komunikace. Součástí stavby byla rovněž úprava šířky komunikací, vybourání odvodňovacího žlabu, vybudování nových uličních vpustí a osazení nových betonových silničních obrub, povrchová úprava všech navazujících sjezdů, rozjezdů křižovatek a dalších součástí a příslušenství silnice. Dále bylo provedeno doplnění vodorovného i svislého dopravního značení. Rekonstrukce uvažované komunikace zlepšila dostupnost obecního úřadu, umožnila pohodlnější přístup k rodinným domům v lokalitě a zabezpečila plynulejší dopravní zásobování místní prodejny potravin. Uvedené objekty se nachází přímo v sousedství rekonstruované komunikace. Rekonstruovaná silnice umožňuje lepší přístup na nadřazenou silniční síť – I/26 a I/27, dále pak do regionálních center – města Přeštice, Nepomuk a Blovice a usnadňuje pohyb obyvatel Skašova a přilehlých obcí za prací, vzděláním i volnočasovými aktivitami.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Ing. Miroslav Tvrdý
SÚS PK, p.o.
technik přípravy staveb
e-mail: miroslav.tvrdy@suspk.eu
Tel.: 377 233 615
 

 

Mgr. Tomáš Doksanský
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: doksansky@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 418