Rekonstrukce II/196 Meclov

Projekt rekonstrukce II/196 Meclov byl podpořen z 1. výzvy ROP. Nová 5,31 km dlouhá komunikace III/1882 propojuje silnice II/188 a III/02015 ve směru západ – východ. Projekt řeší nevyhovující technický stav původní komunikace, potřebu dopravního napojení venkovských sídel Chanovic, Nové Vsi a celé přilehlé oblasti s přibližně 900 obyvateli na nadřazenou dopravní síť, stabilizaci hospodářství v regionu a snížení negativního dopadu dopravy na životní prostředí a bezpečnost obyvatel.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Ing. Tomáš Horejš
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
technik přípravy a realizace staveb
Tel.: 379 792 643
tomas.horejs@suspk.eu
 

 

Bc. Robert Zelenka,
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: zelenka@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 415