Silnice III. třídy Oselce – Chanovice

Projekt „Silnice III. třídy Oselce – Chanovice“ s celkovými náklady ve výši 127 604 826 Kč byl spolufinancován ze strukturálních fondů EU a Plzeňským krajem. Nová 5,3 km dlouhá komunikace propojuje silnice II/188 a III/02015 ve směru západ – východ. Stavba byla zahájena v květnu 2008 a provedlo ji sdružení SEFIMOTA a.s. & MOTA – ENGIL E.C.S.A. & GEOSAN GROUP a.s. Projekt řešil nevyhovující technický stav současné komunikace, potřebu dopravního napojení venkovských sídel Chanovic, Nové Vsi a celé přilehlé oblasti s přibližně 900 obyvateli na nadřazenou dopravní síť a podílel se tak na stabilizaci hospodářství v regionu. Odvedením tranzitní (zejména nákladní) dopravy z výše zmíněných sídel se snížil negativní dopad dopravy na životní prostředí a bezpečnost obyvatel.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Ing. Miroslav Tvrdý
SÚS PK, p.o.
technik přípravy staveb
e-mail: miroslav.tvrdy@suspk.eu
Tel.: 377 233 626
 

 

Mgr. Tomáš Doksanský
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: doksansky@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 418