II/605 Okružní křižovatka Křimická

Cílem projektu bylo řešení dlouhodobě špatného stavebně-technického a dopravně-inženýrského stavu uvažovaného úseku silnice II/605 v průtahu obce Křimice. Jednalo se o stavbu liniovou, která řešila bezpečnější způsob křížení silnic II/605 a III/2031, III/18053 na průtahu obcí Křimice. V tomto místě se nacházela průsečná křižovatka, kde hrozilo riziko střetu chodců s vozidly, nezanedbatelný byl i hluk projíždějících vozidel. Pro místní dopravu bylo důležité především zvýšení přehlednosti úseku a snížení rizika vzniku dopravních nehod. Kromě okružní křižovatky byla dále provedena kompletní výměna konstrukce vozovky na stávající silnice II/605. Délka úpravy byla 235,40 m od křižovatky směrem na Plzeň a 94,68 m ve směru na Vochov. Ulice Prvomájová byla kompletně zrekonstruována od křižovatky po Křimické náměstí tj. v délce 116,12 m. Ve směru na Vejprnice bylo provedeno pouze napojení na stávající stav v délce 32,9 m. Celková délka úprav byla 573,35 m.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Martin Vít
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Tel.: 373 300 154
martin.vit@suspk.eu
 

 

Ing. Jan Naxera
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
Tel.: 377 201 417