II/201 Manětín – průtah

Stavba je umístěna v památkově chráněné oblasti. Jedná se o rekonstrukci části průtahu silnice II/201 městem Manětín, která je využívána kromě místní dopravy zejména k dopravě tranzitní jako ve směru Kralovice – Úněšov. Slouží též pro provoz nákladních vozidel k přepravě stavebního materiálu z lomu Mladotice. Prostor podél komunikace na severní straně je po celé délce zastavěn rodinnými a patrovými domy. Na jižní straně v převážné délce sousedí vozovka s areálem zámku Manětín. Hlavním účelem stavby bylo provést rekonstrukci staré kamenné dlažby v historickém centru města. Povrch vozovky zde vykazoval řadu nerovností díky málo únosným konstrukčním vrstvám a opravám inženýrských sítí. Délka rekonstruovaného průtahu činí 253 m. Realizace projektu přímo navazovala na rekonstrukci úseku od napojení II/205 ze směru Žlutice a Žihle po hranu náměstí, která byla provedena v roce 2003. Cílem byla příznivější vazba nové komunikace na okolní zástavbu rodinných domů a prostorů národní kulturní památky, dále řešení odvodnění, parkování osobních vozidel, vjezdů do přilehlých objektů, chodníků pro pěší, přechodů pro chodce a autobusové zastávky.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Martin Vít
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Tel.: 373 300 154
martin.vit@suspk.eu
 

 

Ing. Jan Naxera
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
Tel.: 377 201 417
naxera@rra-pk.cz