Modrava – křižovatka sil. III/16910 s místní komunikací

Stavba řešila rekonstrukci křižovatky silnice III/16910 s místní komunikací v obci Modrava v prostoru před obecním úřadem v nové poloze oproti stávajícímu stavu. Podél silnice nebyly žádné chodníky a chodci se pohybovali po vozovce. Účelem rekonstrukce bylo především odstranění hrubých dopravních závad, nárůst bezpečnosti silniční dopravy, zvláště chodců. Celková délka úpravy byla 238 m.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Radek Kadlec
SÚS PK, p.o.
technik přípravy staveb
e-mail: radek.kadlec@suspk.eu
Tel.: 376 333 920
 

 

Mgr. Tomáš Doksanský,
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: doksansky@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 418