III/19018 Nýrsko – Chodská ulice

Rekonstrukcí komunikací III/19018 a II/190 se zlepšila bezpečnost silničního provozu (rekonstrukce vozovky, optimalizace a sjednocení šířkového uspořádání, zajištění parkování osobní automobilů). Nový povrch komunikace zlepšil dopravně ekonomická hlediska a zmírnil negativní vlivy na životní prostředí, jako jsou bezpečnost, rychlost, plynulost, hospodárnost, bezprašnost a komfort silničního provozu. Úpravou výškového řešení trasy, příčných sklonů vozovky a díky novým uličním vpustím se urychlil odtok dešťové vody. Lepší komfort jízdy a zkrácení jízdních dob na průtahu městem přispívá ke zvýšení plynulosti dopravy a bezpečnosti silničního provozu. Rekonstrukce komunikace umožňuje lepší napojení na nadřazenou silniční síť reprezentovanou silnicí I/27 a dále zlepšuje přístup do města Nýrsko i vnitřní dopravu v rámci města Nýrsko. Usnadňuje tak pohyb obyvatel přilehlých obcí do města Nýrsko za prací, vzděláním i aktivitami vykonávanými ve volném čase. Optimalizace dopravního proudu má pozitivní ekologické dopady na uvažovanou lokalitu díky rekonstrukci krytu vozovky silnice; odstraněním výtluků a nerovností dojde i ke snížení hlukového a emisního zatížení lokality.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Radek Kadlec
SÚS PK, p.o.
technik přípravy staveb
e-mail: radek.kadlec@suspk.eu
Tel.: 376 333 920
 

 

Bc. Robert Zelenka,
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: zelenka@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 415