II/190 Gerlova Huť – Hartmanice

Hlavním cílem projektu byla rekonstrukce silnice II/190 v délce 14,86 km. Rekonstrukce řešila dlouhodobě špatný stavebně-technický a dopravní stav předmětné komunikace. Došlo díky ní k zesílení konstrukčních vrstev a zvýšení únosnosti komunikace. Stavební úpravou silnice II/190 byla zlepšena bezpečnost silničního provozu (nový kryt komunikace, nové vodorovné dopravní značení, směrovací sloupky). Nový povrch komunikace zlepšil dopravně ekonomická hlediska a odstranil negativní vlivy na životní prostředí, jako jsou např. bezpečnost, rychlost, plynulost, hospodárnost, bezprašnost a pohodlí silničního provozu. Základní změna oproti původnímu stavu spočívá v kolmém napojení silnici na Prášily (křižující se silnice svírají pravý úhel). Nová křižovatka je navržena z bezpečnostního důvodu dle normových parametrů a ověřena jízdní křivkou nákladního vozidla délky 18,00 m. Projekt „II/190 Gerlova Huť -Hartmanice“ řešil stavební úpravy komunikace II/190 v úseku Gerlova Huť -Hartmanice včetně nutných úprav (např. úpravy sjezdů, rozjezdů, komunikačních napojení, autobusových zastávek) a rekonstrukci křižovatky Hartmanice – Prášily dle normových parametrů. Součástí projektu bylo vodorovné dopravní značení. Rekonstrukce uvažované komunikace umožnila lepší napojení na nadřazenou silniční síť I/27 a dále také přístup do města Železná Ruda a obce Hartmanice a dalších turistických cílů na Šumavě. Usnadňuje tak pohyb turistů a také obyvatel přilehlých obcí za prací, vzděláním i volnočasovými aktivitami. Optimalizace dopravy má pozitivní ekologické dopady na uvažovanou lokalitu díky obnově krytu vozovky silnice II/190, odstraněním výtluků a nerovností došlo ke snížení hlukového a emisního zatížení lokality.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Mgr. Tomáš Doksanský
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: doksansky@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 418
 

 

Radek Kadlec
SÚS PK, p.o.
technik přípravy staveb
e-mail: radek.kadlec@suspk.eu
Tel.: 376 333 920