II/193 Únehle – hranice okresu Tachov

Primárním cílem projektu byla rekonstrukce 6 193 m dlouhého úseku regionální komunikace II. třídy II/193. Lepší komfort jízdy a zkrácení jízdní doby rekonstruovaným úsekem přispívá ke zvýšení plynulosti dopravy. Tato opatření napomáhají ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Rekonstrukce uvažované komunikace umožňuje lepší přístup na silnici I/20 a zejména do města Stříbra jako centra spádové oblasti. Usnadňuje tak pohyb obyvatel přilehlých obcí za prací, vzděláním i volnočasovými aktivitami.

Mapa

Pro média

II/193 Únehle – hranice okresu Tachov – publicita

Fotogalerie

Kontakty

Ing. Josef Popule
SÚS PK, p.o.
technik přípravy staveb
e-mail: josef.popule@suspk.eu
Tel.: 374 622 441
 

 

Mgr. Tomáš Doksanský
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: doksansky@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 418