Průtah Starý Plzenec III/18026, Radyňská ulice – rekonstrukce

Cílem projektu bylo řešení dlouhodobě špatného stavebně-technického a dopravně-inženýrského stavu uvažovaného úseku silnice III/18026 v průtahu obce Starý Plzenec včetně úpravy navazujících křižovatek a sjezdů včetně ploch pro pěší a konečné zastávky – točny autobusů. V rámci projektu se uskutečnila rekonstrukce komunikace III/18026 o délce 845 m. Na rekonstruovaném úseku došlo k výměně dlážděného krytu za živičný. Rekonstrukce komunikace umožnila pohodlnější přístup k rodinným domům, zlepšila přístup na nadřazenou silniční síť – I/20, usnadnila pohyb obyvatel Starého Plzence za prací, vzděláním i volnočasovými aktivitami.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Ing. Miroslav Tvrdý
SÚS PK, p.o.
technik přípravy staveb
e-mail: miroslav.tvrdy@suspk.eu
Tel.: 377 233 615
 

 

Ing. Jan Naxera
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: naxera@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 417