Rekonstrukce silnice II/193 D5 – hr. okr. Tachov

Předmětem projektu byla rekonstrukce 7.599,36 m dlouhého úseku regionální komunikace II/193. Projekt řeší dlouhodobě špatný technický stav předmětné komunikace. Rekonstrukce byla provedena metodou recyklace konstrukčních vrstev za studena. Došlo díky ní k zesílení konstrukčních vrstev a zvýšení únosnosti komunikace. Součástí stavby byla rovněž oprava propustků, povrchová úprava všech navazujících rozjezdů křižovatek a sjezdů na lesní cesty, která je nezbytná k odstranění výškové diference vzniklé navýšením nivelety komunikace. Po položení krytu vozovky byly ve stávající šířce dosypány a zpevněny krajnice v úsecích, kde to okolní terén umožnil. V místech nevyhovující hloubky bylo provedeno prohloubení a pročištění silničních příkopů. Realizováno bylo též doplnění a úprava vodorovného i svislého dopravního značení. Projekt dále řešil bodovou závadu, která se týká křižovatky silnic u obce Skapce a snižoval užitnou hodnotu silnice. Křižovatka silnic č. II/193, č. III/19333 a č. III/19337 leží zhruba uprostřed uvažovaného úseku. Díky rekonstrukci došlo k bezpečnějšímu průjezdu křižovatkou a byl usnadněn pohyb obyvatel mezi oběma sousedními okresy. Ve směru od Stříbra a Kladrub umožnil zejména místním obyvatelům pracujícím v zahraničí přístup k sousedním hraničním přechodům domažlického okresu. V opačném směru od Horšovského Týna zajistil lepší dostupnost Kladrubského kláštera. Projekt tím přispěl k zatraktivnění města Kladruby a posílil turistický ruch v celém regionu. Optimalizace dopravy má pozitivní ekologické dopady na předmětnou lokalitu díky snížení hladiny hluku, vibrací, množství emisí a prachu. Stavba byla spolufinancována ze strukturálních fondů EU a z rozpočtu Plzeňského kraje. Akce byla zahrnuta v rámci ROP NUTS II Jihozápad v prioritní ose „Dostupnost center“ a oblasti podpory „Modernizace regionální silniční sítě“. Výše celkových nákladů této stavby činila 45 179 712 Kč.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Ing. Josef Popule
SÚS PK, p.o.
technik přípravy staveb
e-mail: josef.popule@suspk.eu
Tel.: 374 622 441
 

 

Mgr. Tomáš Doksanský
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: doksansky@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 418