Rekonstrukce silnice II/232 Břasy – Liblín, etapa 1

Projekt měl za cíl rekonstrukci 2 540 m dlouhého úseku komunikace II. třídy II/232 a odstranění jedné bodové závady v podobě nevyhovující křižovatky. Silnice II/232 vykazovala v předmětném úseku rozsáhlé poruchy krytu včetně svěšených okrajů vozovky, koroze obrusné vrstvy, vyjetých kolejí, výtluků a trhlin, způsobených zejména dopravním zatížením komunikace, povětrnostními vlivy a stářím vozovky se stávajícím živičným krytem na konci jeho životnosti. Díky rekonstrukci došlo k zesílení konstrukčních vrstev a zvýšení únosnosti komunikace. Provedeno bylo též doplnění a úprava vodorovného i svislého dopravního značení.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Martin Vít
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Tel.: 373 300 154
martin.vit@suspk.eu
 

 

Ing. Jan Naxera
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
Tel.: 377 201 417
naxera@rra-pk.cz