II/205 Modernizace aglomeračního okruhu – Mrtník

Cílem projektu byla rekonstrukce silnic II/204 v celé délce průtahu obcí Mrtník. Průtah byl navržen k rekonstrukci silnice v délce 737,34 m pouze v obci, tzn. mezi dopravní značkami IS 12a – Začátek obce a IS 12b – Konec obce. Rekonstrukcí komunikace včetně vybudování dopravně bezpečnostních prvků – dělících ostrůvků, opravou stávajících autobusových zastávek a úpravou inženýrských sítí došlo ke znatelnému zlepšení dopravní situace v této části obce a podstatnému zlepšení životního prostředí. Vybudováním nové komunikace včetně dělících ostrůvků a chodníků došlo k přehlednosti daného úseku, zlepšení jízdních parametrů a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. V předmětné PD byl řešen průtah komunikace II/204 včetně odstavných a parkovacích stání, chodníků a autobusových zastávek v obci Mrtník. Součástí úprav byla rovněž nová kanalizační dešťová a splašková stoka a osvětlení ostrůvků a místa pro přecházení. Účelem stavby bylo především odstranění hrubých dopravních závad. Sledován tím byl hlavně podstatný nárůst bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy. Celkově bylo pro místní dopravu důležité především zvýšení přehlednosti úseku a snížení rizika vzniku dopravních nehod.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Martin Vít
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Tel.: 373 300 154
martin.vit@suspk.eu
 

 

Ing. Jan Naxera
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
Tel.: 377 201 417
naxera@rra-pk.cz