II/190 Všeruby – Chudenín

Hlavním cílem projektu byla rekonstrukce silnice II/190 v délce 7,4 km. Rekonstrukce řešila dlouhodobě špatný stavebně-technický a dopravní stav předmětné komunikace. Došlo díky ní k zesílení konstrukčních vrstev a zvýšení únosnosti komunikace. Stavební úpravou silnice II/190 se zlepšila bezpečnost silničního provozu. Nový povrch komunikace zlepšil dopravně ekonomická hlediska a odstranil negativní vlivy na životní prostředí, jako jsou např. bezpečnost, rychlost, plynulost, hospodárnost, bezprašnost a pohodlí silničního provozu. Realizací stavby nedošlo ke zvýšení dopravní intenzity na komunikacích. Ke zlepšení bezpečnosti dále přispívá důsledné oddělení jízdních pruhů vozovky od štěrkové krajnice včetně nutných lokálních oprav. Rekonstrukce komunikace umožňuje lepší napojení na nadřazenou silniční síť I/27 a I/26 dále také přístup do města Nýrska, městysu Všeruby a dalších turistických cílů na Šumavě a Českém lese. Usnadňuje tak pohyb turistů a také obyvatel přilehlých obcí za prací, vzděláním i volnočasovými aktivitami. Optimalizace dopravy má pozitivní ekologické dopady na uvažovanou lokalitu díky obnově krytu vozovky silnice II/190, odstraněním výtluků a nerovností dojde ke snížení hlukové a emisní zatížení lokality.

Mapa

Pro média

Kontakty

Bc. Robert Zelenka,
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: zelenka@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 415
 

 

Radek Kadlec
SÚS PK, p.o.
technik přípravy staveb
e-mail: radek.kadlec@suspk.eu
Tel.: 376 333 920