Přeložka komunikace II/196 v Poběžovicích

Projekt tvoří jihovýchodní obchvat města Poběžovice. Propojuje dvě komunikace II.třídy – II/196 a II/195, které plní v regionu obslužnou funkci území. Silnice II/195 je také nazývána českoleskou tangentou propojující silnici I/26 s dálnicí D5. Koncepce dopravy Plzeňského kraje také počítá s možností převedení této komunikace do sítě silnic I.třídy. Silnice II/196 má lokálnější význam a napojuje Poběžovice, Meclov a další přilehlé obce na státní silnici I/26, která je významnou dopravní tepnou celého okresu Domažlice a plní i přeshraniční funkci (hraniční přechod Folmava) a rovněž i funkci dálničního přivaděče na dálnic D5. Nový obchvat Poběžovic především plní důležitou funkci v rámci napojení nové průmyslové zóny na nadřazenou silniční síť (I/26 a potažmo i D5).

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Ing. Tomáš Horejš
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
technik přípravy a realizace staveb
Tel.: 379 792 643
tomas.horejs@suspk.eu
 

 

Ing. Jan Naxera
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
Tel.: 377 201 417
naxera@rra-pk.cz