II/183 – Šťáhlavy, ulice Dr. Holuba a Masarykova

Cílem stavby byla rekonstrukce silnice II. třídy č. 183 v obci Šťáhlavy. Celková délka rekonstruovaných úseků v ulicích Dr. Holuba a Masarykova na silnici II/183 činí 432,10 m. Provedné technické řešení přispělo k výraznému zvýšení bezpečnosti provozu. Rekonstrukcí stávajících chodníků a výstavbou dalších úseků chodníků byla zvýšena bezpečnost chodců, kteří byli nuceni se v pohybovat v některých úsecích přímo v prostoru vozovky, popř. na chodníku bez vertikálního oddělení od vozovky. Realizací projektu bylo dosaženo optimalizace dopravního proudu, která má pozitivní ekologické dopady na uvažovanou lokalitu prostřednictvím snížení hladiny hluku, vibrací a množství emisí stávající dopravy.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Ing. Miroslav Tvrdý
SÚS PK, p.o.
technik přípravy staveb
e-mail: miroslav.tvrdy@suspk.eu
Tel.: 377 233 615
 

 

Mgr. Tomáš Doksanský
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: doksansky@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 418