II/197 Horšovský Týn – Srby

Předmětem projektu byla rekonstrukce 1 115 metrů dlouhého úseku silnice II/197. Dále bylo odstraněno 6 bodových závad, které zvyšovaly bezpečnostní riziko řešeného úseku. Jednalo se o nevyhovující rozhledové poměry a nejednoznačně vymezený dopravní prostor v křižovatkách s MK. Uvažovaná část rekonstruované komunikace se nachází v západní části Horšovského Týna a v obci Nová Ves. V Horšovském Týně se jedná o ulici Vrchlického a v Nové Vsi o průtah silnice II/197 celou obcí. Komunikace byla ve špatném technickém stavu. Asfaltobetonový kryt byl věkem a zásahy po provedených pokládkách inženýrských sítí na konci své životnosti, obruby v některých místech zcela chyběly. Chodníky, pokud existovaly, byly místy bez krytu, stavební stav byl špatný. Na mnoha místech nebyl vymezen dopravní prostor pro jednotlivé účastníky provozu, chodci využívali k pohybu převážně stávající komunikace. Odvodnění sil. II/197 bylo provedeno nevyhovujícím způsobem převážně do stávajících silničních příkopů. Rekonstrukcí došlo ke zkrácení doby průjezdu daným úsekem, což přispělo ke zvýšení plynulosti dopravy. Též se zvýšila kvalita života obyvatel města. Tato opatření napomohla ke zlepšení bezpečnostní situace nejen pro motoristy, ale i pro obyvatele Horšovského Týna. Optimalizace dopravy má pozitivní ekologické dopady díky snížení hladiny hluku, vibrací a množství emisí stávající dopravy.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Ing. Tomáš Horejš
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
technik přípravy a realizace staveb
Tel.: 379 792 643
tomas.horejs@suspk.eu
 

 

Bc. Robert Zelenka,
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: zelenka@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 415