III/18036 Chlumčany – Dobřanská ulice

Projekt řešil dlouhodobě špatný stavebně-technický a dopravně-inženýrský stav uvažovaného průtahu obcí Chlumčany včetně rekonstrukce křižovatky s místní komunikací ulicí U hřiště, dále několika dalších křižovatek s místními komunikacemi a autobusové zastávky. V rámci projektu se uskutečnila rekonstrukce komunikace III/18036 v délce 346,5 m. Došlo k zesílení konstrukčních vrstev, a tím ke zvýšení únosnosti komunikace. Součástí stavby byla rovněž úprava šířky komunikace, vybudování nových uličních vpustí a osazení nových betonových silničních obrub, povrchová úprava všech navazujících sjezdů, rozjezdů křižovatek a dalších součástí a příslušenství silnice. Dále bylo provedeno doplnění vodorovného i svislého dopravního značení. Do upravované trasy vozovky Dobřanské ulice byly vloženy nové dopravně bezpečnostní prvky. Projekt přispívá ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici III/18036, zkrácení doby průjezdu a lepšímu komfortu jízdy pro všechny účastníky silničního provozu. Rekonstrukce umožňuje lepší přístup na nadřazenou silniční síť – II/180 a I/27, dále pak do regionálních center – měst Dobřany a Přeštice. Usnadnila pohyb obyvatel obce Chlumčany a přilehlých obcí za prací, vzděláním i volnočasovými aktivitami.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Ing. Miroslav Tvrdý
SÚS PK, p.o.
technik přípravy staveb
e-mail: miroslav.tvrdy@suspk.eu
Tel.: 377 233 615
 

 

Mgr. Tomáš Doksanský
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: doksansky@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 418