Městský okruh Domažlická – Křimická v Plzni

Projekt je situován v západní části města Plzně na území městských obvodů Plzeň 3 a Plzeň 5 – Křimice. Trasa propojení Domažlická – Chebská (tzv. „Západního okruhu“) začíná v okružní křižovatce Domažlická x Folmavská. Využívá rameno uvedené do provozu jako zárodek Západního okruhu v roce 2009 (tzv. nultá etapa okruhu, propojení Domažlická – Vejprnická). Nová trasa překlenula mostním objektem údolí Vejprnického potoka (vč. trati Plzeň – Domažlice a silnice II/203) a dále je vedena po západním okraji sídliště Skvrňany. Trať Plzeň – Cheb prochází pod mostním objektem, vybudovaným již v roce 2006 v rámci optimalizace trati Plzeň – Stříbro, přimyká se k JV okraji rozvodny ČEZ a ústí na Chebskou ulici pomocí rampy, budoucí větve mimoúrovňové křižovatky. Na Chebské ulici bude 1. etapa výstavby okruhu ukončena. Na tuto část naváže v budoucnu 2. etapa, úsek Chebská – Karlovarská. Komunikace vytvořila nové (první) přímé spojení sídliště Skvrňany s Křimicemi a se silnicí II/605 směr Stříbro vůbec. Zkvalitnění dopravního napojení má pozitivní vliv na ekonomiku.

Mapa

Pro média

Kontakty

Ladislav Štětka
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb
Tel.: 377 195 793
ladislav.stetka@suspk.eu
 

 

Bc. Robert Zelenka
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: zelenka@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 415