II/190 Nový Spálenec – Všeruby

Projekt měl za cíl rekonstrukci 5 874 m dlouhého úseku komunikace II. třídy II/190. Rekonstrukce řešila dlouhodobě špatný stavebně-technický a dopravní stav předmětné komunikace. Došlo díky ní k zesílení konstrukčních vrstev a zvýšení únosnosti komunikace. příkopů. Rekonstrukce uvažované komunikace umožnila lepší přístup na silnici I/26, hraniční přechody Folmava a Všeruby a částečně lepší dostupnost Domažlic ze směru Všeruby. Usnadňuje tak pohyb obyvatel přilehlých obcí za prací, vzděláním i aktivitami vykonávanými ve volném čase. Optimalizace dopravy má pozitivní ekologické dopady na uvažovanou lokalitu díky snížení hladiny hluku, vibrací, množství emisí a prachu.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Ing. Tomáš Horejš
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
technik přípravy a realizace staveb
Tel.: 379 792 643
tomas.horejs@suspk.eu
 

 

Mgr. Tomáš Doksanský
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: doksansky@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 418