Rekonstrukce komunikace II / 200 Horšovský Týn – Vidice

Předmětem projektu byla modernizace komunikace se zaměřením na zvýšení únosnosti, při které bylo provedeno nové uložení asfaltových vrstev na stávajícím tělese silnice II. třídy ve stávajícím záboru pozemků. Mimo asfaltové konstrukce byly nově vytvořeny krajnice, doplněna svodidla, kompletně rekonstruovány propustky. Nově bylo vybudováno vodorovné dopravní značení a směrové sloupky. Pro zpomalení dopravy a vytvoření bezpečnějšího provozu bylo navrženo dopravní opatření, které u obce Horní Metelsko zpomaluje vozidla na 60 km/h, a to z důvodu oboustranné zastávky autobusu na silnici II/200. Poměry na komunikaci dávají řidičům psychologickou možnost jet rychlostí přes 90 km/h v klesání, a případná nutnost zastavení je tak velice nesnadná. Rychlost byla snížena na 80, resp. 60 km/h. Účelem stavby bylo především odstranění hrubých dopravních závad. Sledován tím byl hlavně podstatný nárůst bezpečnosti silniční dopravy.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Ing. Tomáš Horejš
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
technik přípravy a realizace staveb
Tel.: 379 792 643
tomas.horejs@suspk.eu
 

 

Bc. Robert Zelenka,
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: zelenka@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 415