II/190 a III/19016 průtah Chudenín

Silnice II/190 je regionálně významnou komunikací propojující sídelní strukturu, rekreačně turistické atraktivity a sportovní centra Českého Lesa a Šumavy. V daném úseku tvoří důležitou spojnici mezi Nýrskem, Všeruby a Českou Kubicí. Silnice je kromě každodenního motorového provozu využívána i jako cyklostezka. Projekt řešil dlouhodobě špatný stavebně-technický a dopravně-inženýrský stav uvažovaného průtahu obcí Chudenín včetně rekonstrukce křižovatky se silnicí III/19016, dále chodníků a autobusové zastávky. Celková délka rekonstruovaných komunikací činí 1 440,7 m. Došlo k zesílení konstrukčních vrstev, a tím ke zvýšení únosnosti komunikace. Součástí stavby byla rovněž úprava šířky komunikace, vybudování nových uličních vpustí a osazení nových betonových silničních obrub, povrchová úprava všech navazujících sjezdů, rozjezdů křižovatek a dalších součástí a příslušenství silnice. Dále bylo provedeno doplnění vodorovného i svislého dopravního značení. Do upravovaného úseku byly vloženy nové dopravně bezpečnostní prvky. Projekt přispěl ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici II/198, zkrácení doby průjezdu a lepšímu komfortu jízdy pro všechny účastníky silničního provozu.

Mapa

Pro média

Kontakty

Radek Kadlec
SÚS PK, p.o.
technik přípravy staveb
e-mail: radek.kadlec@suspk.eu
Tel.: 376 333 920
 

 

Mgr. Tomáš Doksanský,
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: doksansky@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 418