II/230 Nepomuk – Přeštice, 1. část

Hlavním přínosem projektu je rekonstrukce silnice II/230 v délce 10 892 m, která zahrnuje výstavbu dvou nových úseků silnice, rekonstrukci mostu, propustků, úpravu všech navazujících sjezdů, rozjezdů křižovatek a rekultivaci stávající komunikace. Více než kilometr dlouhý obchvat Kokořova odklonil dopravu z obce. Druhá, půlkilometrová přeložka směrových oblouků mezi obcemi Březí a Skašov napřímila ostré směrové oblouky a usnadnila průjezd lokalitou pro těžkou nákladní dopravu, zejména v zimním období při zhoršené sjízdnosti vozovky. Zvýšila se bezpečnost silničního provozu v daném úseku. Na rekonstruovaném úseku došlo k zesílení konstrukčních vrstev a tím ke zvýšení únosnosti komunikace. Projekt přispěl ke zvýšení plynulosti dopravy na komunikaci II/230, zkrácení času dojezdu mezi významnými centry okresu Plzeň jih a lepšímu komfortu jízdy pro všechny účastníky silničního provozu. Uvedené skutečnosti mají dopad na ekonomiku provozu na modernizované komunikaci díky nižší spotřebě pohonných hmot, menšímu opotřebení vozidel a úspoře času nutného k průjezdu. Projekt řešil 2 bodové závady, které se týkaly rekonstrukce mostu a přeložky úseku s ostrými nepřehlednými oblouky u Skašova. Díky jejich odstranění došlo k bezpečnějšímu provozu na předmětné komunikaci. Náklady na realizaci projektu činily 244 381 367 Kč.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Ing. Miroslav Tvrdý
SÚS PK, p.o.
technik přípravy staveb
e-mail: miroslav.tvrdy@suspk.eu
Tel.: 377 233 615
 

 

Mgr. Tomáš Doksanský
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: doksansky@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 418