Obchvat Všerub

Projekt „Obchvat Všerub“ řeší realizaci dvou úseků komunikací II. a III. třídy. Prvním úsekem je přeložka silnice III/2045, která odlehčila tranzitní dopravu přes obec Všeruby, druhý úsekem je úprava a dílčí přeložka komunikace II/205, která řešila problematické vedení silnice II/205 a její napojení na silnici I/20 v části „Nová Hospoda“. Hlavním smyslem projektu bylo zlepšení dopravního napojení regionu, bezpečnější a plynulejší provoz; komunikace  má význam pro zlepšení podmínek pro zejména pro těžkou nákladní dopravu. Stavbu realizovala společnost Berger Bohemia s finanční podporu ze strukturálních fondů EU v rámci ROP NUTS II Jihozápad. Celkové náklady této stavby činily 101 mil. Kč. Plzeňský kraj se na projektu podílel více než 7,5% celkových nákladů.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Martin Vít
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Tel.: 373 300 154
martin.vit@suspk.eu
 

 

Ing. Jan Naxera
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
Tel.: 377 201 417
naxera@rra-pk.cz