II/117 Mirošov – Strašice etapa I.B a II.

Projekt měl za cíl rekonstrukci dvou úseků celkové délky 2,7 km komunikace II. třídy II/117 a odstranění jedné bodové závady v podobě směrového oblouku nevyhovujícího poloměru. Silnice II/117 vykazovala v předmětných úsecích rozsáhlé poruchy krytu, korozi obrusné vrstvy, výtluky a trhliny způsobené zejména dopravním zatížením komunikace, povětrnostními vlivy a stářím vozovky se stávajícím živičným krytem na konci jeho životnosti. Lepší komfort jízdy a zkrácení jízdních dob v rekonstruovaných úsecích přispívá ke zvýšení plynulosti dopravy. Tato opatření společně s rektifikací směrového oblouku nevyhovujícího poloměru napomohla ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Rekonstrukce uvažované komunikace umožnila lepší přístup na dálnici D5 a dále do měst Mirošov a Rokycany. Usnadňuje tak pohyb obyvatel přilehlých obcí za prací, vzděláním i aktivitami vykonávanými ve volném čase. Optimalizace dopravního proudu má pozitivní ekologické dopady na uvažovanou lokalitu díky snížení hladiny hluku, vibrací, množství emisí a prachu.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Martin Vít
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Tel.: 373 300 154
martin.vit@suspk.eu
 

 

Ing. Jan Naxera
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
Tel.: 377 201 417
naxera@rra-pk.cz