Přeložka silnice III/19351 Černovice

Projekt je umístěn na území obce s rozšířenou působností Stod, v k.ú. Černovice u Bukovce a Nemněnice a řeší přeložku silnice III/19351. Jedná se o novostavbu v celkové délce 800 m. Začátek přeložky je situován v počátku levostranného oblouku mezi obcemi Nemněnice a Černovice, konec pak cca 90 m od stávající křižovatky silnic III/19351 a III/19348. Přeložkou silnice došlo k úpravě dvou křižovatek, jedné ve tvaru písmene „T“, druhé ve tvaru písmene „X“. Důvodem přeložky silnice III/19351 byla především potřeba zvýšení bezpečnosti silničního provozu v areálu domova pro seniory Černovice, který je umístěn v bezprostředním sousedství křižovatky silnic III/19351 a III/19348 a dále snížení hlukové zátěže a prašnosti v prostorách tohoto areálu. Zároveň došlo k odklonění tranzitní dopravy z obce Černovice. Celkové výdaje projektu činily 23 621 641 Kč.

Fotogalerie

Kontakty

Ing. Tomáš Horejš
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
technik přípravy a realizace staveb
Tel.: 379 792 643
tomas.horejs@suspk.eu
 

 

Bc. Robert Zelenka,
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: zelenka@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 415