II/205 Aglomerační okruh – dokončení

Cílem projektu byla rekonstrukce čtyř úseků silnic II/204 a II/205 v celkové délce 4 370,12 m. Stavba má velký regionální a částečně i interregionální význam, neboť je součástí komplexních úprav na silnicích II/204 a II/205 pod názvem Modernizace aglomeračního okruhu. Silnice II/204 a II/205 mají v daném regionu charakter páteřní komunikace se sběrnou a obslužnou funkcí. Slouží mimo jiné jako spojnice silnic I/27 ve směru od Žatce přes Kaznějov s dálnicí D5 směrem na státní hranici se SRN. Rekonstrukcí silnic II/204 a II/205 ve výše uvedených úsecích došlo ke znatelnému zlepšení dopravní situace v širším okolí realizovaného projektu. Cílem byl zejména výrazný nárůst bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy a zvýšení cestovní rychlosti bez zvýšení rizika vzniku dopravních nehod.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Martin Vít
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Tel.: 373 300 154
martin.vit@suspk.eu
 

 

Ing. Jan Naxera
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
Tel.: 377 201 417
naxera@rra-pk.cz