Rekonstrukce mostu č.ev. 178-001 Vodokrty

Projekt řešil rekonstrukci mostu ev.č. 178–001 u obce Vodokrty a související úpravu 114 metrů dlouhého úseku vozovky na předpolích včetně rekonstrukce záchytného systému. Cílem bylo zlepšení nevyhovujícího dopravně-technického a stavebního stavu mostu. Provedená opatření měla vliv na plynulejší a bezpečnější silniční provoz na silnici II/178. Rekonstrukce zvýšila kvalitu propojení dvou významných center bývalého okresu Plzeň-jih, měst Přeštice a Blovice, zejména zkrácením doby jízdy předmětným úsekem, snížením ekologické zátěže způsobené dopravou a snížením ekonomických nákladů na provoz vozidel.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Ing. Miroslav Tvrdý
SÚS PK, p.o.
technik přípravy staveb
e-mail: miroslav.tvrdy@suspk.eu
Tel.: 377 233 615
 

 

Mgr. Tomáš Doksanský
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: doksansky@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 418