II/187 Průtah Hrádek u Sušice

Hlavním cílem projektu byla rekonstrukce silnice II/187 v průjezdném úseku obce Hrádek u Sušice v délce 0,99 km. Rekonstrukce řešila dlouhodobě špatný stavebně-technický a dopravní stav předmětné komunikace s cílem prodloužení životnosti konstrukce vozovky. Díky ní došlo k úsekovému zesílení konstrukčních vrstev, odstranění povrchových poruch, zlepšení povrchových vlastností, sjednocení šířkových parametrů, úpravě napojení jedné místní komunikace a odvodnění komunikace. Stavební úpravou silnice II/187 se zlepšila bezpečnost silničního provozu – stavební uspořádání komunikace má za následek snížení rychlosti projíždějících vozidel (zejména nákladních). Nový povrch komunikace zlepšil dopravně ekonomická hlediska a odstraní negativní vlivy na životní prostředí, jako jsou např. plynulost, hospodárnost, bezprašnost a komfort silničního provozu.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Radek Kadlec
SÚS PK, p.o.
technik přípravy staveb
e-mail: radek.kadlec@suspk.eu
Tel.: 376 333 920
 

 

Ing. Jan Naxera
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
Tel.: 377 201 417
naxera@rra-pk.cz