III/0228 Přeložka Klatovy, Pod Borem – Tajanov

Projekt III/0228 Přeložka Klatovy, Pod Borem – Tajanov (severozápadní obchvat Klatovy) je lokalizován na severozápadním okraji města Klatovy v úseku mezi silnicí II/185 od výpadovky na Svrčovec a silnicí I/22. Úsek 2 720 m dlouhé nové komunikace navazuje na první část tohoto obchvatu, která byla dokončena v roce 2007. Stavba zasahuje do katastrálních území obcí Klatovy, Tajanov a Kal a je v souladu s územním plánem města Klatovy a s dalšími dokumenty rozvojových strategií Plzeňského kraje. Řeší komunikační propojení silnic I/27 a I/22 v rámci severozápadního obchvatu Klatov a dále napojení silnic II/185, III/0228 a III/18515 na tento obchvat. Cílem projektu bylo odvedení části tranzitní dopravy, odlehčení dopravy v centru města, zlepšení napojení části Klatov a přilehlého okolí na nadřazenou silniční síť, větší plynulost a bezpečnost silničního provozu, zlepšení životního prostředí, zkvalitnění dopravního napojení lokality průmyslové zóny Pod Borem a podpora vzniku nových pracovních příležitostí.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Radek Kadlec
SÚS PK, p.o.
technik přípravy staveb
e-mail: radek.kadlec@suspk.eu
Tel.: 376 333 920
 

 

Mgr. Tomáš Doksanský
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: doksansky@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 418