Most ev.č. 192-03 přes Úhlavu za Úborskem s přeložkou komunikace

Hlavním přínosem projektu je výstavba nového 499,68 m dlouhého úseku silnice II/192, v extravilánu obcí Úborsko a Bystřice nad Úhlavou včetně výstavby nového mostu, demolice starého mostu a rekultivace stávající komunikace. Odstraněny byly celkem tři bodové závady, které snižují užitnou hodnotu silnice. Díky rekonstrukci došlo ke zkrácení doby průjezdu daným úsekem, což přispělo ke zvýšení plynulosti dopravy, ke zlepšení napojení na silnici I/22 u Loučími a zlepšení bezpečnostní situace provozu vozidel. Řešený úsek může díky novému kapacitnímu mostu nově používat i nákladní doprava směřující od Nýrska k hraničnímu přechodu Všeruby. Významným přínosem projektu je zkrácení doby dojezdu k hraničnímu přechodu pro všechny ostatní uživatele komunikace a lepšího dopravního spojení obyvatel příslušné spádové oblasti s Nýrskem a Kdyní. Pozitivní dopady na ekologii lokality má snížení hladiny hluku, vibrací, množství emisí a prachu ze stávající dopravy. Náklady na realizaci projektu činily 57 016 117,– Kč

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Radek Kadlec
SÚS PK, p.o.
technik přípravy staveb
e-mail: radek.kadlec@suspk.eu
Tel.: 376 333 920
 

 

Mgr. Tomáš Doksanský
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: doksansky@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 418