III/18025 a III/18027 průtah Štěnovice – rekonstrukce

Cílem stavby byla rekonstrukce silnic III. třídy č. 18025 a 18027 v obci Štěnovice. V rámci rekonstrukce byla dosavadní dlážděná vozovka nahrazena novou s asfaltovým povrchem. Celková délka rekonstruovaných silnic je 639,17 m. Dlážděné vozovky byly nahrazeny asfaltovými, a tím došlo k poklesu hlučnosti od dopravního zatížení. Zřízením autobusových zastávek, rekonstrukcí původních chodníků a doplněním dalších úseků chodníků byla zvýšena bezpečnost chodců, kteří byli nuceni se pohybovat přímo v prostoru vozovky. V rámci rekonstrukce byla vybudována dešťová kanalizace (v současné době problematické odvodnění Plzeňské ulice). Jsou zachovány všechny původní vjezdy a křižovatky.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Ing. Jan Naxera
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
Tel.: 377 201 417
naxera@rra-pk.cz
 

 

Ing. Miroslav Tvrdý
SÚS PK, p.o.
technik přípravy staveb
e-mail: miroslav.tvrdy@suspk.eu
Tel.: 377 233 615