II/180 Zruč II. etapa (křižovatka Nynice – Chrást)

Silnice II/180 patří mezi významné komunikace v severní části Plzeňska. Jde o komunikaci zajišťující funkci městského aglomeračního okruhu, který je integrální součástí koncepce dopravy Plzeňského kraje; Zručí prochází jeho severní část, propojující silnici I/27 Plzeň – Žatec a dálnici D5. Tento úsek je současně důležitým místním propojením spojujícím Třemošnou a Chrást. Stavba je umístěna v severovýchodní části obce Zruč na průsečíku komunikací II/180 a II/231 ze směru Nadryby a Břasy. Komunikace patří mezi zatížené komunikace díky funkci městského obchvatu a slouží jak pro místní provoz, tak i pro tranzit ve směru východ – západ; komunikace významně odlehčuje již tak velmi zatíženou dopravu v rámci komunikací v městě Plzeň. Silnice II/180 je umístěna v uvažovaném úseku v oboustranné zástavbě. Rekonstrukce silnice II/180 a křižovatky s II/231 byla nutná s ohledem na zajištění bezpečnosti dopravy. Vozovka má v celém úseku asfaltový povrch a před rekonstrukcí vykazovala různou úroveň poškození. V některých úsecích byly lokální výtluky, docházelo ke korozi vozovky a rozpadům krytu vozovky. Podél průtahu nebyly v převážné části provedeny chodníky, autobusové zastávky neodpovídaly ČSN. Realizací projektu došlo ke snížení hluku a emisí díky úpravě vedení komunikace a zlepšení kvality vozovky.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Martin Vít
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Tel.: 373 300 154
martin.vit@suspk.eu
 

 

Ing. Jan Naxera
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
Tel.: 377 201 417
naxera@rra-pk.cz