Rekonstrukce mostů ev.č. 201-040 a ev.č. 201-041 v Manětíně

Předmětem stavby byla rekonstrukce mostů ev.č. 201–040 přes Manětínský potok a ev.č.201–041 přes místní komunikaci v intravilánu města Manětín. Vzhledem k nefunkční hydroizolaci, poškození betonových konstrukcí s obnažením výztuže, nevhodnému šířkovému uspořádání bez chodníku a snížené zatížitelnosti bylo nezbytné provést rekonstrukci mostních objektů. Za mosty se nachází ve směrovém oblouku křižovatka silnic II/201 a III/20146 ve směru na Brdo. Důvodem rekonstrukce byly nevyhovující rozhledové poměry a nejednoznačné vymezení dopravního prostoru pro účastníky silničního provozu, což ohrožovalo bezpečnost silničního provozu a vedlo ke zvýšenému riziku vzniku dopravních nehod. Délka úpravy komunikace byla 122 m. Došlo k odstranění 3 bodových závad.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Martin Vít
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Tel.: 373 300 154
martin.vit@suspk.eu
 

 

Ing. Jan Naxera
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
Tel.: 377 201 417
naxera@rra-pk.cz