Silnice II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 1. etapa

Projekt se nachází v severovýchodní části města Plzně na území městských obvodů Plzeň 1 a Plzeň 4. Jedná se o rozsáhlou rekonstrukci stávajícího úseku silnice II/231 – Jateční tř. v úseku Na Roudné – Chrástecká. Tato komunikace nyní představuje součást městského okruhu, který zde propojuje Severní Předměstí s Doubravkou. Úsek Na Roudné – Chrástecká začíná na Jateční tř. v prostoru mezi nadjezdem vlečky Ferona a mostem přes Berounku a končí před křižovatkou Jateční – Chrástecká. Nový most přes Berounku je postaven východně vedle zachovaného historického mostu, který byl opraven a ponechán pro nemotoristickou dopravu. Dále je nová trasa silnice II/231 vedena přes areál bývalé čistírny odpadních vod a posledních cca 450 m je rekonstrukovaná původníí komunikace. Tato rekonstrukce je jednou z úvodních etap řešení městského okruhu spojujícího časti Plzeň – Bolevec, Doubravku a Světovar. Díky ní došlo ke snížení nákladů na údržbu komunikace oproti původnímu stavu (rozhodující jsou náklady na pronájem, údržbu a opravy mostního provizoria ve výši 2,5 mil. Kč ročně). V rámci stavby došlo k rekonstrukci památkově chráněného objektu – Masarykova mostu z roku 1917. Tím byl most, který se nacházel v havarijním stavu, zachován do budoucna.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Martin Vít
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Tel.: 373 300 154
martin.vit@suspk.eu
 

 

Ing. Jan Naxera
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
Tel.: 377 201 417
naxera@rra-pk.cz