III/18019 K Hrádku a Ve Višňovce

Projekt je lokalizován v okrese Plzeň – město v rámci městského obvodu Plzeň 2 Slovany, část Božkov. Řeší úpravu průjezdního místa komunikace III/18019a v prostoru mezi Božkovským náměstím a výjezdem z Božkova severovýchodním směrem na silnici I/26, která je přivaděčem k dálnici D5. Celková délka rekonstruovaných úseků činí 597,3 m v ulici K Hrádku a 155,6 m v ulici Ve Višňovce. Tím, že část úseku prochází územím s původní zástavbou lidové architektury, komunikace nemá normové šířky pro danou kategorii komunikace. Hlavním problémem bylo chybění chodníků pro pěší v celé délce řešeného území. Vzhledem k této skutečnosti byl pohyb chodců po komunikaci velmi nebezpečný.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Martin Vít
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Tel.: 373 300 154
martin.vit@suspk.eu
 

 

Ing. Jan Naxera
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
Tel.: 377 201 417
naxera@rra-pk.cz