III/18014 – úsek OÚ Dýšina – Horomyslická (Průtah Dýšinou)

Projekt přispívá ke zkvalitnění dopravní infrastruktury Plzeňského kraje v okrese Plzeň – sever. Místo realizace patří mezi oblasti s nejmenší hustotou osídlení v ČR a otázka zajištění dopravní dostupnosti sídel je velmi významná. Obec Dýšina je zatížena poměrně vysokou intenzitou dopravy, zejména kvůli její poloze v zázemí města Plzně. V obci dochází k rozvoji bydlení a také je stabilizovaná výrobní průmyslová činnost. Řešená komunikace III/18014 patří k hlavním dopravním tepnám v obci. Rekonstruovaný úsek je využíván těžkou dopravou jako příjezdová komunikace k závodu Slévárny a železárny Hájek a přímo navazuje na nadřazenou silniční síť II/180 – tzv. „městský okruh“. 776 metrů dlouhý úsek silnice III/18014 byla v nevyhovujícím technickém stavu s mnoha bodovými závadami. Tento stav omezoval plynulost dopravy v obci a vyvolával zvýšené nebezpečí dopravních nehod. Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti silničního provozu a omezení zátěže obyvatelstva hlukem a emisemi.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Martin Vít
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Tel.: 373 300 154
martin.vit@suspk.eu
 

 

Mgr. Tomáš Doksanský
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: doksansky@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 418