Mosty ev.č. 180-036, – 037, – 038 Kozolupy – Touškov

Projekt je lokalizován v okrese Plzeň – sever na jižní straně Města Touškov na silnici č. II/180 směrem na obec Kozolupy. Silnice II/180 představuje součást trasy, často využívané nákladní dopravnou při cestě ze směru od Karlových Varů a severního Plzeňska na dálnici D5 s cílem vyhnout se průjezdu městem Plzeň a je součástí komunikace nahrazující chybějící západní okruh města Plzně. Současně je tato komunikace využívána jako trasa pro dopravu nadrozměrných nákladů. Z hlediska širších vztahů představuje prostor Města Touškov a Kozolup okraj širšího aglomerovaného území Plzně, což je dokumentováno obsluhou městské hromadné dopravy Plzeňských městských dopravních podniků do Města Touškov. Prostor obou obcí představuje dynamicky rostoucí území ohledně bytové výstavby a je i cílem investorů v oblasti zpracovatelského průmyslu. Projekt řešil investici v oblasti zkvalitnění silniční dopravní infrastruktury Plzeňského kraje v okrese Plzeň – sever v místě významné zátěže zejména nákladní dopravnou díky využití trasy jako suplující komunikace chybějícího západního okruhu města Plzně. Cílem projektu bylo:

  • Vyřešení tří bodových závad na této komunikaci (mosty 180–036,180–037,180–038 jižně od Města Touškov)
  • Zlepšení kvality dopravní infrastruktury na zatíženém místě příměstského okruhu spojujícího silnice I/27, I/20 na dálnici D5
  • Snížení nákladů na údržbu a provoz vozidel díky rekonstrukci mostů
  • Odvrácení uzavírky dotčené části silnice s ohledem na technický stav mostů

Projekt je součástí plánu rekonstrukcí Plzeňského kraje na síti silnic II.třídy.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Martin Vít
SÚS PK, p.o.
vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb SEVER
Tel.: 373 300 154
martin.vit@suspk.eu
 

 

Ing. Jan Naxera
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
Tel.: 377 201 417
naxera@rra-pk.cz