III/18019a K Hrádku

Hlavním cílem projektu byla realizace rekonstrukce úseku silnice III/18019a v délce 1 336,3 m. Předmětem projektu bylo odfrézování stávajícího asfaltového krytu vozovky, odstranění případně se vyskytujících poruch podkladních vrstev (sanace) a pokládka nových asfaltových vrstev. Rekonstrukce povrchu a podkladních vrstev vozovky byla navrhována za účelem prodloužení životnosti, odstranění vyskytujících se poruch a zlepšení povrchových vlastností. Cílem navrhovaného řešení bylo prodloužení životnosti povrchu pozemní komunikace a zlepšení odtokových poměrů. Z hlediska řízení dopravních a přepravních procesů se jednalo zejména o zvýšení bezpečnosti silničního provozu a omezení negativních vlivů (hluk, prašnost) provozu na silnici na okolí díky rekonstrukci povrchu vozovky a jejímu odvodnění.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Martin Vít
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Tel.: 373 300 154
martin.vit@suspk.eu
 

 

Ing. Jan Naxera
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
Tel.: 377 201 417
naxera@rra-pk.cz