Horní Bříza – rekonstrukce mostu ev.č. 1804-2

Cílem stavby byla celková rekonstrukce a dosažení uspokojivé zatížitelnosti mostu. Vzhledem k hloubkovému narušení nosníků korozí, degradaci betonu mostovky, nevhodnému šířkovému uspořádání a snížené zatížitelnosti byla provedena celková rekonstrukce mostu. Součástí byla též oprava komunikace v délce 48,30 m. Z důvodů zvýšení bezpečnosti při pohybu chodců došlo k napojení chodníku na mostě na nástupiště budoucí autobusové zastávky. Výstavbou došlo k odstranění naprosto nevyhovujícího stavu mostního objektu, zpřehlednění celého úseku, zkrácení doby průjezdu daným úsekem, což přispělo ke zvýšení plynulosti dopravy, zvýšení únosnosti mostu. Též se zvýšila kvalita života obyvatel města. Tato opatření napomohla ke zlepšení bezpečnostní situace nejen pro motoristy, ale i pro obyvatele.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Martin Vít
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Tel.: 373 300 154
martin.vit@suspk.eu
 

 

Ing. Jan Naxera
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
Tel.: 377 201 417
naxera@rra-pk.cz